08 May 2009

ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹರಟೆ...

ಆತ್ಮೀಯರೇ

ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ದಿ ೯/೦೫/೦೯ ರಂದು ದೂರದರ್ಶನದ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಚಂದನದಲ್ಲಿ ನಾನು

ಸಾಹಿತಿ ನಾ ಡಿ'ಸೊಜರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಧಘಂಟೆ ಅವಧಿಯ ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಸಮಯ-ಭಾರತದಲ್ಲಿ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ೨;೦೦ ಘಂಟೆಗೆ.

[ಮರುಪ್ರಸಾರ : ಡಿ ೧೦/೦೬/೦೯

ಆದಿತ್ಯವಾರ ರಾತ್ರಿ ೧೦:೦೦ ಘಂಟೆಗೆ]

ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ; ನಡುರಾತ್ರಿ ೧:೩೦ಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರ ಹಾಗು ನಡುರಾತ್ರಿ ೨:೩೦ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತೀರ

[ಮರುಪ್ರಸಾರ: ದಿ ೧೦/೦೫/೦೯ ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಯೆ ೯:೩೦ಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮತೀರ ಹಾಗು ಬೆಳಿಗ್ಯೆ ೧೦:೩೦ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವತೀರ]

-ನಿಮ್ಮವ -

ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಹೆಗಡೆ

No comments: