26 June 2010

ನೀನಿಲ್ಲದೆ...

ನೀನೆಷ್ಟೇ ದೂರವಿಟ್ಟರೂ ಅಗಲಿ ಅರೆಕ್ಷಣ ಇರಲಾರೆ,
ನಿನ್ನೆದುರೆ ಸುಳಿವೆ....ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಕಾಣಲಾರೆ,
ನಿನ್ನುಸಿರಲೇ ಅವಿತಿರುವೆ....ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಕಾಡಲಾರೆ/
ನಿನ್ನೆಡೆಗಿನ ಹಾದಿ ಅದೆಷ್ಟೇ ದೂರ ಆದರೇನು?
ಬರಿಗಾಲಲ್ಲೇ ಬಂದೇನು....
ನಿನ್ನ ಸಾಮಿಪ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರಿಸಿಯೇನು//

No comments: