06 November 2010

ನನ್ನೊಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ...

ನಿನ್ನ ಮೈಗಂಧ ನನಗಿಷ್ಟವೆಂದು,
ಸುಳಿಗಾಳಿಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟವರ್ಯಾರು?/
ನಿನ್ನನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಮಳೆಹನಿಯೊಂದನು,
ನೀಲಿ ಬಾನಂಚಿನ ಮಳೆಮೋಡದಲಿ ತಂದಿಟ್ಟವರ್ಯಾರು?//

ನಿನ್ನ ನಗುವನೆ ಅನುಕರಿಸುವ ಕಲೆಯನು,
ಅರಳಿ ನಗುವ ಹೂಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವರ್ಯಾರು?/
ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುವ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಕಾಂತಿಯನೆ,
ಇರುಳಾಗಸದ ತಾರೆಗಳಿಗೂ ಸಾಲವಿತ್ತವರ್ಯಾರು?//

No comments: