23 November 2010

ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ..

ನಿನ್ನ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಮನಸಿಗೆ ಎಂಥಾ ದೀಪಾವಳಿ?,
ನೀ ಜೋತೆಯಿಲ್ಲದ ತೀರದ ನೋವಿನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೆಂಥಾ ದಸರ?/
ಕಾಡುವ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ನಿರಂತರ ಹಾವಳಿ,
ಚೂರಾದರೂ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತಿದೆ ನೀ ನನ್ನೊಂದಿಗಿಲ್ಲದ ಅನಂತ ಬೇಸರ//

ಕೊನೆ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹಾದಿ ಕಾಯುವ ವಾಯಿದೆ,
ನನಗೆ ನಾನೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಿರುವ ವೇಳೆ/
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನೀ ಮರಳಿ ಬಂದರೂ ಸರಿ,
ಬಾರದಿದ್ದರೂ...ನನ್ನ ಕೊನೆಗಾಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಿರರ್ಥಕವಲ್ಲ//

No comments: