13 January 2009

ಹುಚ್ಚು ಮೋಹ..

ಗಾಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೆ,

ಬಿರಿದ ಪಾದಗಳಲ್ಲೇ ಕಾದ ಮರಳ ತೆರೆ ದಾಟಿದರೆ...ಧುತ್ತನೆ ಎದುರಾದ ಲವಣದ ತೊರೆ/

ನಿನ್ನೆಡೆಗಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಪತಂಗ ನಾನು,

ಉರಿಯ ಅರಿವಿದ್ದರೂ...ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಸಾಯಲು ತಯಾರು//

No comments: