22 January 2009

ಕನಸುಗಾರ....

ಕನಸಿದ್ದವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ,

ಭ್ರಮೆಯ ಬೆನ್ನೇರಿ ಬಳಲಿದ ಧೀರ ಅವ ಸರದಾರ/

ಅದೇನೇ ಗೊಂದಲವಿದ್ದರೂ,

ಸುಭಾಷರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಾರೂ//

ನೇತಾಜಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇಂದಿಗೆ ಭರ್ತಿ ೧೧೩ ವರ್ಷ ( ಜನವರಿ ೨೩,೧೨:೧೩ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ )

No comments: