09 February 2009

ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ...

ದುಂಬಿಯ ಧ್ಯಾನವ ಕಂಡು,

ಹೂವಿನ ಮನಸೂ ಕರಗಿ...ಸವಿಯಾದ ಮಕರಂದ ಸ್ಪುರಿಸಿ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕ ಹಾಗೆ/

ನೀನೂ ಅರೆ ಕ್ಷಣ ನನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ,

ಕಿರುನಗೆಯನ್ನಾದರೂ ಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ?//

No comments: