10 February 2009

ಒಲವ ಅನ್ವೇಷಣೆ...

ಹನಿ ಹನಿಯಲ್ಲೂ ಒಲವ ಹೊತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಾಗರಮುಖಿಯಾಗೋ ನದಿಗಿರದ ಬೇಸರ,

ನಿತ್ಯ ಮೂಡುತ ಗೋಗೆರೆದರೂ ಭೂಮಿ ಮನವ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ನೇಸರ/

ಇವರಿಬ್ಬರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ,

ನಿನ್ನ ಅಸಡ್ಡೆಯ ಮೌನಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ....ನನ್ನ ಛಲ ಬಿಡದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ//

ಉದುರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ?

ಮೂಡಿದ ಬೆವರ ಸಾಲೆ ಮೂಗ ನತ್ತಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ?/

ಸಾಕೆ ಸಾಕು,

ಅದರಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಚಲುವು ಪರಿಪೂರ್ಣ//

ಒಲವೆನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ,

ನೀನೆ ಹೇಳು? ಇನ್ನೆಷ್ಟೂ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಕಾಯಲಿ?/

ನರಳಿ ನರಳಿ ನನಗೂ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ....

ಪ್ರೀತಿಯ ನೆರಳಿನಾಸರೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಬೇಕಿದೆ//

No comments: