11 February 2009

ಹೂವಿನ ಮೋಡಿ....

ಆಗ ತಾನೆ ಅರಳಿದ ಮೋಹಕ ದಾಸವಾಳದ ಮುಂದೆ,

ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಮೈಮರೆತು ಹಾರೋ ಪೆದ್ದು ದುಂಬಿಗಳ ಮಂದೆ/

ಮೀಸಲು ಇನ್ನೂ ಮುರಿಯುವ ಮೊದಲೇ,

ನೋಡಿದಿರಾ ವಯ್ಯಾರಿ ಹೂವಿನ ರಗಳೆ!

No comments: