12 July 2010

ಕೊರತೆ...

ಒಲವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ,
ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಒರತೆ/
ನಿನ್ನ ಸಂಗವಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿರೋದಾದರೂ ಹೇಗೆ?
ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಡುತಿರುವಾಗ ನನ್ನೆದೆಯೊಳಗೆ ವಿರಹದ ಬೇಗೆ//

No comments: