20 July 2010

HOMESTEAD DEMOLITION by Govt. of Karnataka Govt. of Karnataka is against FARMERS of KARNATAKA !!!

http://www.youtube.com/watch?v=jj5RGLjF-tM
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಹುನ್ನಾರದ ಕುತಂತ್ರ,ಗ್ರೆಗೊರಿ ಪತ್ರಾವ ಎಂಬ ನೇಗಿಲಯೋಗಿಗೆ ಬರೆಯಿಟ್ಟ ಬೂ ಸಿ ಯ ಸರ್ಕಾರ....( ಒಮ್ಮೆ ರೆಡ್ಡಿಗಳ ಪಾತಿವ್ರತ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುವ ಹಸಿರು ರೇಶಿಮೆಶಾಲನು ಹೊದ್ದ "ಶೋಭಾ"ಯಮಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ {ಮುಖ್ಯ ಕಂತ್ರಿ?!} ಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.)

No comments: