04 August 2010

ಕರ್ಪೂರದ ಕನಸು...

ಕೊಳಲಾಗುತೀನಿ ನೀ ನನ್ನ ನುಡಿಸು,
ವೀಣೆಯಾಗುತೀನಿ ನನ್ನದೆಯ ಮಿಡಿಸು/
ಮೃದಂಗವಾಗುತೀನಿ ನಿನ್ನದೆ ಲಯವ ನನ್ನಲಿ ಉಳಿಸು,
ಶ್ರುತಿಯಾಗುತೀನಿ ನಿನ್ನೆದೆ ತಾಳವ ಅದರಲಿ ಬೆರೆಸು//

No comments: