11 February 2013

ತುಳುಗಾದೆ - ೭


" ಮಲ್ಲ ಪೊದೆನ್ ಮೆಲ್ಲ ಜಾವೊಡು" { ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತವರು ಅದನ್ನ ಅಂಗಳ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಕಡು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಲೆ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಗಾದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಸರ ಪಟ್ಟು ದಡ್ಡನೆ ಅದನ್ನ ಹೊತ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಹೊರೆಯೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊತ್ತು ತಂದವನ ಹೆಸರೂ ಕೆಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ಈ ಗಾದೆಯ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ. ಯಾವುದೆ ಕಡುಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವನ್ನ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಅವಸರದಲ್ಲಿ ತೋಚಿದ್ದೇನನ್ನೋ ಮಾಡಿ ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯೂ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯವೂ ಜಾಳಾಗಿತ್ತದೆ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕದರ ಫಲಶ್ರುತಿ ನಮಗೆ ತಿರುಗು ಬಾಣವಾದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾವಧಾನವೆ ಪ್ರಧಾನ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಗಾದೆ.} ಮಲ್ಲ ಪೊದೆನ್ ಮೆಲ್ಲ ಜಾವೊಡು = ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಬೇಕು.

No comments: