15 March 2013

ತುಳುಗಾದೆ-೪೫"ಕೈತಲ್'ದ ಇಲ್ಲಗ್ ಸೂ ಪತ್ತುದ್ ಉರಿದ್ ಪೋಂಡ ದಾನೆ? ಯನ್ನ ಕಂಡೊಗ್ ಸೊಂಟಾನ್ ಆಂಡ್!"


{ ಇದು ಸ್ವಾರ್ಥ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೃದಯಹೀನತೆಯನ್ನ ವರ್ಣಿಸುವ ಗಾದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ತನ್ನ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದುರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೂ ಹೇಸದಿದ್ದಾಗ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಂಕಟದ ಹಳಹಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಂತದ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುವಾಗ ಅವರ ಆ ಅಸಹ್ಯದ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಈ ಗಾದೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿರಬಹುದು.


ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ತುಳುನಾಡು ಭಾರತ ಉಪಖಂಡದ ಇನ್ನಿತರ ಭಾಗಗಳಂತೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೆ ಬಾಳ್ವೆಯ ಮೂಲಾಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನೆಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅನೇಕ ಗಾದೆಗಳು ಸಹ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಪಾಲು ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನ ಮನೆಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ನೆರೆಯವನ ಮನೆಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಅದು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯಿತಂತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿವಂತರೂ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಗೆ ಮುಳಿ ಹುಲ್ಲು ಹೊದಿಸುಸುವ ಕಾಲ ಅದಾಗಿದ್ದು ಆ ಮನೆ ಧಗಧಗ ಹೊತ್ತಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಚಾಚಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ನುಂಗಿ ನೊಣೆದು ಬೂದಿ ಮಾಡಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮರುಗಿ ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚುವುದು ಅತ್ತಲಾಗಿರಲಿ, ಒಳಗೊಳಗೆ "ಸುಟ್ಟರೆ ಸುಡಲಿ! ಈ ಸಾರಿ ನನಗೆ ಸುಡುಮಣ್ಣೂ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಉಳಿಯಿತು. ಆ ಸುಟ್ಟ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನೆ ತಂದು ಗದ್ದೆಗೆ ಸುರಿದರಾಯ್ತು?!" ಎಂದು ತನಗಾಗಬಹುದಾದ ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಖಾಚಾರ ಹಾಕಿದನಂತೆ. ಎಂತಾ ಹೃದಯಹೀನನಿದ್ದಾನು ಆತ?


ಸುಡುಮಣ್ಣು ಕೃಷಿಗೆ ಅತಿಮುಖ್ಹ್ಯ ವಸ್ತು. ಗದ್ದೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ಒಡೆದು ನಿಂತಾಗ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಕಿತ್ತ ಕಳೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ ಮರಗಳ ಉದುರಿದ ಎಲೆಗಳ ದರಗು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಸುರಿದು ಗದ್ದೆಯ ನಡುವೆಯೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೂ ಒಂದಾಗಿ ಬೂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತ ಸುಡುಮಣ್ಣನ್ನ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗದ್ದೆಯ ಬರಡು ಗುಣವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಸುಡುಮಣ್ಣು ಕೃಷಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಇದನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿಸಿ ದುಷ್ಟ ಗುಣವನ್ನ ವರ್ಣಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಾದೆಯಿದು. "ನೆರೆಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳೂವವರು" ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡದ ಸಮಯಸಾಧಕರ ಹಣೆಬರಹವೂ ಇದೆ ತಾನೆ?. ಈ ಗಾದೆ ಕಂಡವರ ಮನೆಯೊಡೆದರೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿ ಟಿಆರ್'ಪಿ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಕನ್ನಡದ ವಾರ್ತಾವಾಹಿನಿಗಳ ದುರುಳ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನೋಡಿಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ! }

( ಕೈತಲ್'ದ ಇಲ್ಲಗ್ ಸೂ ಪತ್ತುದ್ ಉರಿದ್ ಪೋಂಡ ದಾನೆ? ಎನ್ನ ಕಂಡೊಗ್ ಸೊಂಟಾನ್ ಆಂಡ್! = ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದು ಹೋದರೆ ಏನು? ನನ್ನ ಗದ್ದೆಗೆ ಸುಡು ಮಣ್ಣಾಯಿತು! )

No comments: