03 July 2021

ವಿಸ್ಮೃತ........

ಮುಗಿಲ ಮುದ್ದಿಸಿದ ಗಾಳಿ ನೆಲಕೂ ಮೋಡದ ಮುತ್ತುಗಳನು ದಾಟಿಸಿತು,
ಜೊತೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಹನಿ ಧರೆಯ ಎದೆಯಲೂ ಅನುರಾಗದಲೆಯ ಮೀಟಿಸಿತು./
ಇಳೆಯ ಗಾಢವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸಿದ ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಇರುಳೆಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ?,
ನಾಚಿದ ಭೂಮಿಯ ಮೈಯಂತೂ ಅಂಗುಲಂಗುಲವೂ ಒದ್ದೆ//

ನಿನ್ನ ಕನಸಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನಿತ್ಯದ ಜಾಗರಣೆ,
ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಕನ್ನಡಿಯಲಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನನ್ನಾಣೆ./
ನಿನ್ನ ಭಾವದರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಸದಾ ಬಂಧಿ,
ನನ್ನ ಖಾಯಂ ವಿಳಾಸ ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆ ಎದೆಯೆ ತಾನೆ?...
ಅಲ್ಲೆಂದೆಂದೂ ನಾನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯೆದುರು ಮಂಡಿಯೂರಿದ ನಂದಿ.//

-🙂https://youtu.be/t0G8qsdRkNI

No comments: