30 November 2008

ನೆನಪು ಚಿರಾಯು....


ನಿನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡಲಾರೆನೇನೋ,
ಆದರೆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣುವೆ ಖಂಡಿತ/
ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು,
ಜೊತೆಯಾಗೆ ನಾವು ಕಳೆಯ ಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಮಾರ್ದವ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ//

No comments: